• Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: Enebolig
  • Sted: Haugesund
  • Oppdragsgiver: Fam. Alendal
  • Prosjekteringsteam: Strønstad, Bunyan
  • Areal: ca. 350 m²
  • Ferdigstilt: 2007
  • Utførende: Castor Entreprenør AS

VILLA ALENDAL

Bolig med sammenbygd garasje er formet i et moderne uttrykk. Utvendig speiler huset det indre livet; delt planløsning, samt en vertikal sirkulasjonssone i midten av bygget. Denne oppdeling reduserer byggets opplevde størrelse fra vest. Det er lagt vekt på at bygget best mulig skal tilpasses det eksisterende landskap og terreng. Ved å plassere huset i den bratteste delen av tomten oppleves huset som en lav villa fra øst og sør, samtidig som den lavere og flatere delen av tomten beholdes som innkjørsel og gårdsplass uten stor landskapsendring. Huset har en harmonisk materialbruk med betong og kledninger av oljet sedertre og ferdigpatinert zink.