• Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: Enebolig
  • Sted: Kopervik, Karmøy
  • Oppdragsgiver: Fam. Bjørkhaug
  • Prosjekteringsteam: Strønstad, Bunyan
  • Areal: 200 m²
  • Ferdigstilt: 2008
  • Utførende: -

VILLA BJØRKHAUG

Bolig med sammenbygd garasje som er formet i et moderne uttrykk. Bygningens hoved volum ligger nord-sør og lavt i terrenget. Veggen mot vest og veien er bygget i betong og har et massivt uttrykk, men åpninger, som inngangsparti/gårdsrom og den store terrassen, sikrer et blikk fra veien gjennom/forbi huset til utsikten ut over Karmsundet. Store glasspartier og trekledning preger de andre veggene på hovedetasjen, utrykket er derfor noe mykere og mer oppdelt mot øst og utsikten.