PROFIL

OPUS arkitekter as er et moderne arkitektkontor med fokus på kontinuerlig faglig utvikling i et kreativt arbeidsmiljø. Vi består av en høyt kvalifisert, solid, og internasjonal stab med allsidig praksis. For tiden har OPUS arkitekter 14 fast ansatte medarbeidere, hvorav 10 er sivilarkitekter. Vi skaper arkitektur som tilfører kvalitet og opplevelser, både til steder og mennesker som berøres, med utgangspunkt i tomten og stedets karakter, oppgavens egenart, våre visjoner og oppdragsgivers interesser og ønsker.

BAKGRUNN

OPUS arkitekter as ble stiftet den 12.12.1997.
Med virkning fra 01.01.1998 inngikk OPUS arkitekter avtale om virksomhetsovertagelse med selskapene Arkic as npa og Fjordplan as npa som drev tilsvarende virksomheter siden 1977/1978. OPUS arkitekter har siden etableringen  utviklet seg til å bli det største kontoret mellom Bergen og Stavanger.

ARBEIDSOMRÅDER

  • Analyse
  • Idé- & konseptutvikling
  • Byggprosjektering
  • Restaurering & rehabilitering
  • Kulturminner
  • Innredning
  • Prosjekt & byggeledelse
  • By- & tettstedsforming
  • Planarbeid

mÅLSETNING & ETISKE VERDIER

OPUS arkitekter as vil være en attraktiv arkitektbedrift som tar samfunnsansvar. For prosjekteringen betyr dette at OPUS arkitekter vil: Levere innovative tjenester av høy faglig standard i den hensikt å forene bærekraftig arkitektur med oppdragsgivers forventning til oppgaveløsningen. Sette oppdragsgivers behov i fokus. Opptre med integritet, forutsigbar og pålitelig framferd med respekt for oppdragsgiver og andre aktører. Kommunisere gjennom en åpen og ærlig dialog til beste for prosjektløsningen og samfunnet.

 

Sentral godkj.: Ansvarlig SØK, PRO, KPR, Bygninger & installasjoner, Tiltaksklasse 3.

Foretaksregisteret: NO 979521944 MVA