• Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: 13 leiligheter
  • Sted: Karmsund
  • Oppdragsgiver: Karmsund Panorama AS
  • Prosjekteringsteam: Strønstad, Harloff, Feuersänger
  • Areal: 1770m²
  • Ferdigstilt: 2008
  • Utførende: Genfer Construction AS

KARMSUND PANORAMA

Boliganlegg med 13 leiligheter som er bygget for salg på det åpne markedet, er en fortetting i et eksisterende eneboligområde muliggjort gjennom en sammenslåing og omregulering av to eneboligtomter.

Tomten ligger i den vestvendte skråningen på fastlandssiden mot Karmsundet. Panoramautsikten over Karmøy, Karmsundet og nordvestover mot Sletta med sine spektakulære solnedganger, ivaretas for alle leiligheter ved at bygningen danner en bue. Parkeringsanlegget er lagt under terreng med et leke- og oppholdsareal over. Dette ligger i ly av den buede bygningskroppen.

Ved utformingen av boligene har det vært en forutsetning at bygningsmassen i høyde og skala skulle tilpasse seg nabolagets småhusbebyggelse.  Dette er oppnådd ved å legge bygget lavt i terrenget, samtidig som det er splittet i to hovedvolumer på henholdsvis 3-4 og 2-3 etasjer. Disse er plassert på hver sin side av en felles takterrasse. Den varierende byggehøyden sikrer nabobebyggelsen og forbipasserende utsiktssektorer over og mellom bygningsvolumene.

Leilighetene har adkomst fra svalganger som er tilknyttet felles trapperom med heis.  Prosjektet er tilrettelagt for universell utforming.

Dette er bestemmende for leilighetenes planløsning med åpen stue og kjøkkenløsning plassert i den bredeste delen mot vest. Toppleilighetene går delvis over 2 etasjer, og gir mulighet for en stue over to plan med adkomst til privat takterrasse.

Boliganlegget er oppført med horisontale og vertikale bærende leilighetsskiller av plasstøpt betong og med bærende stålsøyler plassert i yttervegger.

Bygningen framstår med en tyngre, pusset base med lettere, trekledde bokser som overlapper og skyter opp av basen.

Hvitfargen og materialbruken refererer til både vestnorske og sydlandske tradisjoner.  Svalganger er utført i galvanisert stål med rekkverk av glass.