• Villa Jakobsen Maurseth
  • Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: Enebolig
  • Sted: Haugesund
  • Oppdragsgiver: Fam. Svanberg Jakobsen/Maurseth
  • Prosjekteringsteam: Nolte
  • Areal: 350 m² inkl. kjeller
  • Ferdigstilt: 2011
  • Utførende: -

VILLA JAKOBSEN | MAURSETH

Eiendommen ligger østvendt med langsiden i nord-sør-retning og mot Norrønagata. Vest på tomten er det en bratt skråning opp mot vest. Tomten heller også kraftig mot veien i det nord-østlige hjørnet.

Eneboligen ligger med to etasjer (og kjeller) i nord-sør-retning trukket så langt øst som mulig, og med en lavere fløy i nord-vest. Slik frigjøres verdifullt tomteareal til uteopphold i sør-vest orientering. Det har vært en sterk ambisjon å få til en helhetlig plan av bolig og utomhusarealer av ulik karakter. Utsikt mot vest har også vært et av målene, samt orientering og plassering av rom hensiktsmessig med tanke på energi, klima og himmel­retninger.

Tilgjengelighet er sikret ved trinnfri adkomst. En trappeheis kan enkelt monteres om det skulle bli nødvendig. Om ønskelig/nødvendig, kan dessuten ett av badene lett bygges om til kjøkken, som er det eneste som mangler for å ha alle bofunksjoner (livsløpsstandard) på ett plan i 1.etasjen.

Boligen har en miljøprofil med tanke på bygningsteknisk utforming, materi­albruk og teknisk utstyr, da dette også er en av tiltakshavers hjertesaker. Boring etter jordvarme sikrer hoved oppvarmingen med vannbåren gulvvarme.

Betongforblending preger 1.etg. mot øst og veien, mens det brukes fi­bersementplater på delen inn mot gårdsrom og hage i sør-vest. Volumet som danner 2.etg. er bygget i massivtre og kles med trepaneler som naturlig vil patineres over tid. Mot sør vil en flate fasadeintegrerte solpaneler gi et betydelig bidrag til oppvarmingen av tappevann.