• Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: Leiligheter
  • Sted: Solvangen, Haugesund
  • Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS
  • Prosjekteringsteam: Strønstad, S-N Reksten, Urnes
  • Areal: 7000 m²
  • Ferdigstilt: 2008
  • Utførende: -

SOLVANGEN

Boligprosjektet Solvangen markerer overgangen mellom den åpne villamessige bebyggelsen i byen utkant, og den tette bymessige bebyggelsen inn mot sentrum. De tre boligblokkene har derfor fått form av en moderne, urban forstadsbebyg­gelse. Boliganlegget består av tre bygg med til sammen 47 leiligheter fordelt på 4 etasjer. Bygningene er lagt som lameller i nord – sør retning med store mellomrom for å gi gode og likeverdige lyd, lys og utsiktsforhold for anleggets leiligheter. Toppetasjen er i varierende grad trukket tilbake fra bygningenes fasa­deliv for å gi variasjon og rikdom til det arkitektoniske utrykket. Bygningenes organisering danner to store gårdsrom på dekket over parkeringsanlegget. En kjørbar gang- og sykkelveg langs nordsiden, knytter fellesområdene til parkeringsetasjen. Gårdsrommene er utformet i samarbeid med landskapsarkitekter fra Snøhetta og utstyrt for felles lek og opphold for beboere i alle aldersgrupper.

Bygningene er oppført i bærende betongkonstruksjoner med innfylte ytterveg­ger kledd med vedlikeholdsfri trekledning og Steni plater. Dette gir fasadene variasjon og rikdom. Den tilbaketrukne toppetasjen utføres i lette konstruksjoner og framstår i kontrast til den tyngre 3-etasjes bygningskroppen.

Leilighetene har store, åpne glasspartier mot terrassene.