• Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: Hotel & scene
  • Sted: Haugesund
  • Oppdragsgiver: Caiano Eiendom
  • Prosjekteringsteam: Strønstad, Bø, Feuersänger
  • Areal: -
  • Ferdigstilt: 2007
  • Utførende: Skanska, Veidekke & Hubro

MARITIM SCENE

Rehabilitering om ombygging av hotel på Indre Kai i Haugesund. I tilknytning til hotellet ble det også prosjektert og oppført en scene, som ligger dels utenfor kaikanten i fonden av Knut Knutsen Oas gate fra Rådhuset og Festiviteten ned mot kaien.