• AIBEL
  • Oppdrag: Konkurranse
  • Prosjekt: Kontorbygg
  • Sted: Risøy, Haugesund
  • Oppdragsgiver: Caiano Eiendom
  • Prosjekteringsteam: Strønstad, Nolte
  • Areal: ca. 12 000 m²
  • Ferdigstilt: 2012
  • Utførende: -

AIBEL KONTORBYGG

Størrelse og kompleksitet: ca. 12 000 m² areal med nye kontorlokaler utleid til Aibels engineering avdeling i Haugesund, samt tilhørende parkeringshus ca. 6000 m².

Arealeffektivt kontorbygg med vekt på fleksibilitet og elastisitet tilpasset varierende prosjektorganisasjoners størrelse og behov for kontorlandskap/cellekontorer. Lavenergibygg med årlig energiforbruk mindre enn 125 kwh/m². Kompakt bygningskropp med lav U-verdi og andel glassareal mindre enn 20 % av bygningens bruksareal.