• Oppdrag: Anbudskonkurranse
  • Prosjekt: Kontorbygg
  • Sted: Haugesund
  • Oppdragsgiver: TS Industri Invest AS
  • Prosjekteringsteam: Strønstad, Bø
  • Areal: ca. 3000 m²
  • Ferdigstilt: 2007
  • Utførende: GLP, NRBV, MD Prosjektbygg

NAV

Nye kontorer for NAV Haugesund. Tiltaket gikk ut på påbygg, fasadeendring og ominnredning av eksisterende kontorbygg til egnede lokaler for NAVs enheter.

I tråd med intensjonene om etableringen av NAV som en publikumsrettet etat, har påbygg og fasader fått ett åpnere preg med store glassfelt og nytt sørvendt inngangsparti med forplass i tilknytning til grøntanlegget langs Djupaskarsvegen.

Påbygget over den vestre, lavere delen av eksisterende bygning, er trukket fram over inngangen for å skjerme denne, samtidig som det tar opp den opprinnelige retningen til Djupaskarsvegen. Glassfasadene ligger tilbaketrukket og er innrammet av en betongkonstruksjon som knytter påbygget til det eksisterende bygget.