• Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: Barnehage
  • Sted: Lindtjønn, Kristiansand
  • Oppdragsgiver: Trygge Barnehager / Lindtjønn BHG
  • Prosjekteringsteam: S-N Reksten
  • Areal: 230 m²
  • Ferdigstilt: 2009
  • Utførende: -

LINDTJØNN BARNEHAGE

Friskushuset er en utvidelse av Lindtjønn Barnehage. Huset er en hjemmebase for en avdeling med 24 barn fra 3-6 år.

Prosjektets styrke ligger i byggets geometriske utforming som tillater bruk av bygget både interiørt og eksteriørt. Trevolumets takflate mot sør-øst er utformet som en tribune som vender mot barnehagens plass for ballspill og lek. Tribunen har plass til rundt 250 personer.

Taket på det tverrstilte murvolumet brukes som takterrasse og spiseplass for hele barnehagen. Øvrige deler av bygget er utformet slik at det i stor grad fungerer som et stort lekestativ.

Prosjektet er en videreutvikling av en prototype som ble utviklet i samarbeid med Anna Nilsens Minne Barnehage i Haugesund i 2007.

Friskushuset ved Lindtjønn Barnehage ble publisert i «Design Interiør» 01/2010.