• Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: Videregående skole, tilbygg & ombygging
  • Sted: Haugesund
  • Oppdragsgiver: Rogaland fylkeskommune
  • Prosjekteringsteam: Søvik, Bunyan
  • Areal: ca. 400 m²
  • Ferdigstilt: 2007
  • Utførende: -

BLACKBOX THEATER

Skeisvang VGS; formålet med Blackbox theater og dansesal i det gamle sivilforsvarlageret var skolens behov for flere lokaliteter til musikk-, dans- og dramaundervisningen.

Bygget  inneholder både teatersal, dansestudio og lagerplass, samt dusj/wc for studenter og eventuelt publikum.

Husets uttrykk kommer direkte fra bruken/navnet, kledd med stående svart omvendt lektepanel, oppleves bygget som en «Black Box». Vinduer og dører er også i svart for å underbygge dette uttrykket.