• Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: Barnehage
  • Sted: Håvik, Karmøy
  • Oppdragsgiver: Eventyrhagen BHG
  • Prosjekteringsteam: S-N Reksten, Liseth
  • Areal: 400 m²
  • Ferdigstilt: 2011
  • Utførende: -

EVENTYRHAGEN BARNEHAGE

Barnehagen ønsket å utvide med en ekstra avdeling, nye administrasjons lokaler og fellesarealer. Da barnehagens uteområde allerede var av begrenset størrelse ønsket vi å bruke tilbyggets takflate aktivt som en del av lekearealet. Ved å utforme tilbygget som en bro med atkomst i begge ender sørger vi for problemfri atkomst, samtidig som det ellers flate uteområde også får en vertikal dimensjon.

Takets kurvatur gjør turstien over bygningen spennende og utfordrende for de minste barna, samtidig som den gir en nødvendig variasjon i takhøyde til de forskjellige rom under. Fellesarealer og de store rommene i avdelingen er sentralt plassert med takhøyde på nærmere 4 m , mens mindre og roligere rom får forsterket sin intimitet med takhøyde helt ned mot 1,8 m.

Dette påvirker i sterk grad hvordan både voksne og barn opplever rommet og dermed også hvilke aktiviteter som foregår i hvert enkelt rom.

Konstruksjonen er en enkel limtrekonstruksjon som bærer taket som består av 20 identiske lett-taks elementer. Brokarene fungerer som avstiving avbygningen.

Prosjektet er presentert i Foreldre og Barn 10/2011 «Bygg for Barna».