• Oppdrag: Parallelt oppdrag
  • Prosjekt: Kulturbygg
  • Sted: Bømlo
  • Oppdragsgiver: Langevåg Bygdatun AS
  • Prosjekteringsteam: Strønstad
  • Areal: 5300 m²
  • Ferdigstilt: 2004
  • Utførende: Veidekke Entreprenør AS

LANGEVÅG BYGDETUN

Langevåg bygdetun er et multifunksjonelt bygg for et lite tettsted. Inneholder idrettshall, kultur- og konferansesenter, kafé, forretninger og kontor. Riksveg og gjestehavn på den ene siden, og en myr som skjuler boplasser fra steinalderen på den andre siden, har vært med å bestemme formen på bygget. Bygget inneholder bl.a. rederikontor med godt utbygde konferansefunksjoner.