• Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: Helse
  • Sted: Haugesund
  • Oppdragsgiver: Hgsd Sanitetsforening Revmatismesykehus
  • Prosjekteringsteam: Søvik, Bunyan, Urnes
  • Areal: 7650 m² nytt tilbygg
  • Ferdigstilt: 2014
  • Utførende: -

REVMATISMESJUKEHUS

Størrelse og kompleksitet:

7 650 m² nytt tilbygg med sammenkobling til eksisterende bygningsmasse.

10 300 m² ominnredning av eksisterende bygningsmasse.

 

Høy grad av kompleksitet og krevende logistikk fordi sykehuset har 12 avdelinger med indre avhengighet og byggearbeidene skal foregå mens det er full drift av sykehuset.