• Oppdrag: TILDELT
  • Prosjekt: ENEBOLIG
  • Sted: HAUGESUND, TORGERSNESET
  • Oppdragsgiver: E. og T. Rasmussen
  • Prosjekteringsteam: REKSTEN
  • Ferdigstilt: 12.2015
  • Utførende: GL prosjektservice / A-gruppen

VILLA E.RASMUSSEN

VILLA E.RASMUSSEN ligger idyllisk til på Torgersneset i Haugesund med panoramautsikt over Smedasundet. Eiendommen består av to plan definert av atkomstvei på kote +10.moh. og et kaiplan på ca kote +3.0moh. og en kraftig skråning som skiller disse. Boligen er lagt på øvre plan med nivåfri atkomst fra terreng, og krager 7 meter ut over skråningen og kaiplan.