• Oppdrag: Konkurranse
  • Prosjekt: SAUDA | NYE FOLKETS HUS
  • Sted: SAUDA
  • Oppdragsgiver: Folkets Hus AS
  • Prosjekteringsteam: AS, PSNR
  • Areal: 1300 m2 eksisterende + 1300m2 nybygg

SAUDA | NYE FOLKETS HUS

I konkurranse med nasjonale og internasjonale arkitektkontorer ble OPUS | ARKITEKTER i samarbeid RATIO arkitekter prekvalifisert til den begrensede plan- og designkonkurransen om tilbygg til Sauda Folkets hus.  Avgjørende for prekvalifiseringen var kontorenes samlede høye og kompletterende kompetanse innenfor arbeid med kulturminner og kulturbygg.  I den påfølgende konkurransen som ble gjennomført våren 2015, ble OPUS/RATIO med sitt utkast kåret som vinner og tildelt oppdraget med videreføring av prosjektet.

Arkitekten har rollen som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker for alle faser i gjennomføringen av prosjektet fra konsept til forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggetiden.  Planlagt byggestart er høsten 2016 med ferdigstillelse våren 2018.

Sauda Folkets hus er en karakteristisk bygning i enkel nyklassisistisk stil reist på dugnad av arbeiderne ved Sauda smelteverk i 1931.  Det regnes som landets mest typiske og best bevarte eksempel på arbeiderklassens forsamlingshus fra denne perioden og vil bli fredet når prosjektet er gjennomført.

I nært samarbeid med fylkeskonservator og riksantikvar blir kulturminnet restaurert og tilbakeført til fordums prakt, samtidig som det blir brannsikret, teknisk oppgradert og gjort universelt tilgjengelig som byens storstue.