Innlegg i kategorien GENERELT

OPUS BYGG I PEPPERKAKEBYEN, HAUGESUND

Mellom 80 og 90 forskjellige «byggmestre» har levert byggverk til årets utstilling. Det er ikke lenger barnehagene som dominerer, stadig flere private, både barn, voksne og familier leverer inn bidrag. Se artikkel i Haugesunds Avis: http://www.h-avis.no/nyheter/pepperkakebyen-apnet-1.8190334

INNSPILL TIL SENTRUMSPLANEN, HAUGESUND

OPUS arkitekter har spilt inn et konsept for ny gang- og sykkelbro til Risøy til arbeidsgruppen som jobber med sentrumsplanen. OPUS arkitekter for seg et mulig framtidsbilde, med Garpaskjærskaien med turistskip i forgrunnen, et ytterligere utfylt havnebasseng på Garpaskjær, nybygde...