Innlegg i kategorien BOLIG

NY OMRÅDEPLAN RUNDT MEIERIET

OPUS | ARKITEKTER skal i samarbeid med Norconsult, på vegne av tomteeierne, utarbeide en områdeplan som omfatter næringsarealene rundt Meieriet ved Karmsundgaten. Området er på over 100 daa. Planen vil kunne legge til rette for et sentrumsnært bydelssenter med...

Sperreskål Hos Ester og Tinney.

Tradisjonen tro er det i dag avholdt kranselag for Villa E Rasmussen for å markere tett bygg. Fantastisk innsats fra alle involverte parter har ført til at prosjektet ligger foran skjema og forventes ferdigstilt allerede til advent. Neste store...

KONG HARALD

Vi var nylig på en luftig tur over byens tak i forbindelse med prosjektet "Kong Harald" som snart skal legges ut for salg. Målet var å dokumentere den flotte utsikten fra de øverste leilighetene. Vi var så uheldige å forstyrre...

Etne Meierigård

Da er boligprosjektet den vakre bygden i Etne ferdig, og tatt i bruk. Det består av 16 leiligheter fordelt over 4 etasjer. Kun litt arbeid utomhus som gjenstår, før beboerne kan fullt ut nyte sensommeren i Etnes nye Meierigård. Vi synes...

EDDA TERRASSE – FERDIG HØSTEN 2014

Edda Terrasse med næringslokaler og 13 unike selveierleiligheter nærmer seg ferdigstillese. Bygget har også felles takterrasse med fantastisk utsikt over byen og havet. Blir spennende å se fullføringen, vi gleder oss!

OPUS ARKITEKTER TIL FJELLS

OPUS arkitekter har i en tid arbeidet med et modulsystem inspirert av enkle, historiske bygningsformer som jordgammer, kåter, koier, adobehus og nomadetelt. Målet har vært å utarbeide et hyttekonsept som ikke medfører uønskede inngrep i terreng og som ikke er avhengig...

INNSPILL TIL SENTRUMSPLANEN, HAUGESUND

OPUS arkitekter har spilt inn et konsept for ny gang- og sykkelbro til Risøy til arbeidsgruppen som jobber med sentrumsplanen. OPUS arkitekter for seg et mulig framtidsbilde, med Garpaskjærskaien med turistskip i forgrunnen, et ytterligere utfylt havnebasseng på Garpaskjær, nybygde...