Nyheter

GRUNNSTENSNEDLEGGELSE – HELSEHUSET

Grunnstenstensnedleggelse

Klokken 11:30 i dag, var det offisiell grunnstensnedleggelse i anledning byggestart for Helsehuset. Alle partene i prosjektet Helsehuset, var samlet for grunnstensnedleggelse av ordfører Petter Steen. «Dette er en viktig milepæl i et prosjekt, som for oss har pågått siden 2006», sa Martin Laurhammer,...

OPUS I KØBENHAVN – TEMPORÆR INSTALLASJON

TURN THE PAG

To kreative OPUS ansatte har deltatt i konkurransen "Share The View", en konkurranse fra Innosite, om å designe et midlertidig byrom ved kaikanten på Papirøen i København. Innosite er et åpent innovasjonsforum som knytter sammen deltakere over hele verden, i...

NYTT SVØMMEANLEGG I HAUGESUND

Svømmehall, OPUS arkitekter

OPUS arkitekter er med i arbeidsgruppen for nytt svømmeanlegg i Haugesund. Optimismen er stor i arbeidsgruppen, og tegningene er på plass; et svømmeanlegg på 4.000 kvadratmeter, som er både estetisk vakkert og kostnadseffektivt. Intensjonen med prosjektet er å gi Haugalandet et skikkelig...

FULL FART PÅ HELSEHUSET, HAUGESUND

Helsehuset

Flott start på 2014: Veidekke Entreprenør AS er i full gang med gravingen i Sørhauggata. Og OPUS arkitekter gleder seg til åpning av nytt Helsehus høsten 2015!

FORTIDSMINNEFORENINGEN, ÅRSMØTE – LOKALLAG

OPUS arkitekter gjester årsmøtet i Fortidsminneforeningen, Haugaland lokallag, onsdag 19. Mars 2014, kl. 18:00. Det blir foredrag om: Kulturminnevern & nasjonsbygging, v/ kunsthistoriker Mette Paavola. Haugaland lokallag, avdeling Rogaland ønsker alle medlemmer med familie & venner hjertelig velkommen!

VELKOMMEN TIL VÅR NYE HJEMMESIDE!

OPUS arkitekter har fått ny og forbedret hjemmeside! Dette er en brukervennlig hjemmeside tilpasset smarttelefoner, nettbrett, PC og Mac. Her finner du blant annet oversikt over prosjekter, medarbeidere, og de seneste nyheter. Ta en tur rundt og se!

OPUS BYGG I PEPPERKAKEBYEN, HAUGESUND

Mellom 80 og 90 forskjellige «byggmestre» har levert byggverk til årets utstilling. Det er ikke lenger barnehagene som dominerer, stadig flere private, både barn, voksne og familier leverer inn bidrag. Se artikkel i Haugesunds Avis: http://www.h-avis.no/nyheter/pepperkakebyen-apnet-1.8190334

INNSPILL TIL SENTRUMSPLANEN, HAUGESUND

OPUS arkitekter har spilt inn et konsept for ny gang- og sykkelbro til Risøy til arbeidsgruppen som jobber med sentrumsplanen. OPUS arkitekter for seg et mulig framtidsbilde, med Garpaskjærskaien med turistskip i forgrunnen, et ytterligere utfylt havnebasseng på Garpaskjær, nybygde...