REVMATISMESJUKEHUS

Størrelse og kompleksitet: 7 650 m² nytt tilbygg med sammenkobling til eksisterende bygningsmasse. 10 300 m² ominnredning av eksisterende bygningsmasse.   Høy grad av kompleksitet og krevende logistikk fordi sykehuset har 12 avdelinger med indre avhengighet og byggearbeidene skal foregå mens det er full drift av sykehuset.