• Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: Fritidsbolig
  • Sted: Ålfjorden
  • Prosjekteringsteam: Strønstad, Liseth, Schober
  • Areal: 95 m²
  • Ferdigstilt: 2016
  • Utførende: Haaland & Thuestad

Fritidsbolig

Fritidsbolig med naust og kaianlegg i Vikebygd i Ålfjorden.

Hytta som er reist som erstatningshytte for en eldre hytte som er revet, ligger på en bratt tomt med strandlinje på et nes med panoramautsikt inn- og utover fjorden. En firebarns familie og sterke begrensninger i areal- og høydeutnyttelse på den eksponerte tomta var viktige premisser for utformingen av hytta sammen med god landskapstilpasning og ivaretaking av utsikten. De nødvendige funksjonene er fordelt på 4 halvplan og samlet i en kompakt og enkel saltaksform med utgang til terrasser på flere plan. Samme materialbruk på vegger og tak med knapp detaljering understreker den kompakte formen.

Naustet med samme utforming og materialbruk som hytta knytter anlegget til sjøen. Terrasser, terrengtrapper og kaianlegg utført i naturstein formidler tomtas høydeforskjeller og skaper en landskapsmessig forankring mellom naturens berg og knauser og det bygde anlegget.

Cowi har vært landskapsarkitekt for prosjektet og Jostein Myge AS har vært utførende for natursteinmuren.