• Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: FLOKENE
  • Sted: Ryvarden kulturfyr. Sveio kommune
  • Oppdragsgiver: Haugesund Turistforening

FLOKENE

FLOKENE.NO

Ytterst på en forblåst odde, to mil nord for Haugesund, ligger Ryvarden Kulturfyr. Odden peker ut i Sletta og det store havet, mot Island. Det var herfra RavnaḀoke, eller Floke Vilgerdsson, i år 868 seilte ut som førstemann for å bosette seg på den da navnløse øya, som han ga navnet Island.

1150 år senere får OPUS ARKITEKTER utfordringen fra Haugesund Turistforening: En håndfull selvbetjente småhytter skal opp i det barske landskapet ved Ryvarden, tilpasset terreng, vær og vind – uten å lage varige terrenginngrep.

 

UTFORMING

Flokehyttene er trekantet både i plan og profil, og ga seg etter en syntese av landskapshensyn, ønsket om gode rom å være i samt krav til stabilitet i et ytterst barskt klima: 

Trekanten utgjør den sterkeste konstruktive formen vi kjenner, både som fagverksbjelker og romfagverk. Formen er i seg selv stabil, -i motsetning til firkanten som parallellforskyver seg ved belastning. Trekantet i flate og snitt vil  Flokehyttene være ytterst stabile mot vindkast i orkans styrke.

 

 

 

OMGIVELSER

Det var et uttrykt ønske fra oppdragsgiverne at hyttene ikke skulle sette varige spor i landskapet. Dette innebar at det verken kunne sprenges, fylles, grøftes eller planeres. Knauslandskapet ikke privatiseres og okkuperes av et hyttefelt. Hyttene måtte derfor ikke være vanlige bygg, men objekt sydd inn i landskapet.

Fra tilkomsten ved Ryvarden kulturfyr fremstår Flokehyttene som små, smale utsiktstårn langs et klippenes brystvern mot havet.

 

UTSIKT

Utsikt fra et rom med tak og vegger er styrt av vindu og veggers form. Små, smale rom vil ofte styre utsikten og fokusere på et sted utenfor rommet en oppholder seg i.  Dette gir en følelse av å være innestengt. Hvis en derimot først passerer gjennom et lite, smalt rom vil det neste rommet som vider seg ut i høyde og bredde oppleves desto større. Et stort vindu her vil trekke landskapet inn og fokuspunktet være fritt. En lignende opplevelse kan en få ved å vandre inn fra en solrik gate i Roma, gjennom våpenhusets mørke og inn i en gullglitrende barokkirke. Flokehyttene har en minimal størrelse, men en virkelig panoramautsikt, -her trekkes landskapet inn i selve rommet, -som om en satt i huleåpningen og så ut.

 

FLEKSIBILITET

Det har vært en intensjon at prinsippet bak hyttene skulle kunne tilpasses ulike oppgaver. Eksempelvis er to av hyttene her koblet sammen og tjener som en universelt tilpasset hytte. Og kobles 10 sammen gis 180 m2 rundt et lite atrium. Trekantformen vil også i andre landskap kunne integreres godt i terreng og vegetasjon. Imidlertid er Flokehyttene slik de nå fremstår spesielt tilpasset Haugesund Turistforening og Sveio Kommunes behov for små, selvbetjente og fleksible overnattingsenheter ved Ryvarden Kulturfyr og det mektige kystlandskapet det står i.

 

LES MER OM PROSJEKTET PÅ FLOKENE.NO