• Villa E Hauge
  • Villa E Hauge
  • Oppdrag: Tildelt
  • Prosjekt: Enebolig
  • Sted: Ramsdalen, Haugesund
  • Oppdragsgiver: K. Bakkevig & E. M. Hauge
  • Prosjekteringsteam: Søvik, Harloff, Resell Nolte
  • Areal: 220 m²
  • Ferdigstilt: 2010
  • Utførende: -

VILLA E. HAUGE

Tomten ligger i Ramsdalen med uforstyrret utsikt mot Arkavatnet i vest.

Huset danner en L-form med innsiden mot sør-vest. Huset deler eiendommen i to, med en klart definert adkomst mot øst og hage og uteopphold mot sør-vest.

Adkomsten er noe tilbaketrukket og leder bevegelsen mot inngangspartiet til huset. I husets tverrakse ligger en dobbel carport som skiller adkomsten fra en privat uteplass mot nord-øst.

Bygningen er oppført i to etasjer, og henvender seg med en åpen side mot utsikt og sol, mens fasadene lukker seg mer mot nord og øst. Pga. små tomter ligger bebyggelsen ganske tett, og det var naturlig å definere en hoved fasade mot den mest private delen av huset. For likevel å kunne benytte husets østside til en usjenert gårdsplass for utvidet uteopphold og morgensol, ble det oppført en mur med gjerde mot nabogrensen i øst.

Hovedkonstruksjonen er trevegger med stålsøyler for betongdekke og korrigert stål­platetak. Sokkeletasjen er oppført med en forblending av ubehandlet betong. Deler av første, samt andre etasje er kledd i tre med smal stående hvit kledning. Det hvite volumet framstår i kontrast til betongen og beveger seg fra sokkelen i sør-vestre hjørnet, opp til andre etasje og ut mot utsikten i vest.

Inngangspartiet og deler av inntrukkede felter i fasaden er kledd med trespiler i en varmere farge.